document.execCommand()

document.execCommand() - виконує текстову команду форматування.

Синтаксис:

window.document.execCommand( commandIdentifier , showDefaultUI, value);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

CommandName - рядок який містить назву команди. Назва команди не чутлива до регістру.

showDefaultUI - логічне значення, яке вказує чи слід відображати інтерфейс призначений для користувача.

value - параметр (аргумент) який приймає команда, якщо параметр не потрібний вказують null.

Опис:

document.execCommand() метод об'єкту document який виконує команди форматування тексту щоб змінюють вміст редагування.

Коли властивість document.designMode дорівнює true ("on") включається режим WYSIWYG який дозволяє редагувати текст веб-сторінки у браузері.

У режимі WYSIWYG доступні текстові команди форматування які виконуються методом document.execCommand().

При використанні contentEditable, виклик execCommand() буде впливати на поточний активний редагований елемент.

Не всі браузери підтримують усі команди. Для перевірки чи підтримує браузер команду форматування використовуте метод document.queryCommandSupported().

Приклад:

document.designMode='on'; document.execCommand('selectAll'); document.designMode='on'; document.execCommand('selectAll'); document.execCommand("justifyCenter", false, null);