document.designMode

document.designMode - повертає або задає можливість редагувати документ.

Синтаксис:

window.document.designMode;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на почне вікно.

document - об'єкт document.

Опис:

designMode властивість об'єкту document яка повертає / задає можливісь редагувати документ (веб-сторінку) - включає режим WYSIWYG.

Режим WYSIWYG дозволяє змінювати вміст веб-сторінки у браузері.

Можливе значення: true або false (у деяких браузерах: "on" або "off").

Веб-сторінка змінюється лише у самому браузері.

Приклад:

alert( document.designMode ); document.designMode = "on"; document.designMode = true; document.designMode = "off";