document.importNode()

document.importNode() - імпортує вузол.

Синтаксис:

var node = document.importNode(externalNode, deep);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

node - зміна яка отримує вузол.

externalNode - вузол який слід імпортувати.

deep - логічне значення, чи імпортувати нащадків вузла.

Опис:

document.importNode() метод об'єкту document який імпортує (копіює) вузол з іншого документу.

Імпортований вузол являється копією оригінального вузла.

Приклад:

var node=document.importNode(document.body, true); alert( node.innerHTML); var node=document.importNode(document.body, false); alert( node.innerHTML);