for

for - цикл, виконує код доки умова дорівнює true.

Синтаксис:

for(ініціалізація;умова;крок)

Параметри:

ініціалізація - виконує лише один раз, створюється зміна яка необхідна для умови і кроку.

умова - умова яка перевіряється при кожному циклі. Якщо умова дорівнює true то виконується код і зміна збільшується на вказаний крок. У випадку коли умова дорівнює false цикл зупиняється.

крок - виконується кожного разу при повторному виконанні циклу,вказується на скільки збільшується зміна(яка вказується при ініціалізації) після кожного циклу.

Також цикл можна зупинити за допомогою оператора break або перейти до наступного проходу цикла за допомогою оператора continue.

Якщо не вказати параметри циклу то отримаємо вічний цикл for(;;) :

for(;;){ alert('Ой, Ви запустили вічний цикл! :-('); }

Увага не рекомендовано використовувати вічний цикл інакше це призведе до зациклення коду, у випадку коли використовуєте використовуйте оператор break для виходу з циклу.

Опис:

Цикл використовується якщо необхідно виконати певний код потрібну кількість разів.

Приклад:

for(i=0;i < 3; i++) alert(i); for(x=1; x<10; x=x+2) console.log(x); for(i=0, x=1; i<3;i++, x+=2){ alert('i: '+i+' x: '+x); }

Приклад проходження масиву:

var mas=[1, 81, 36, 7]; for(i=0;i<mas.length;i++){ console.log(mas[i]); }

Приклад використання continue у циклі for:

for(i=0;i<7;i++){ if(i==5) continue; //якщо i==5 тоді переходимо до наступного циклу console.log(i); }

Приклад використання оператора break у циклі for:

for(i=0;i<5;i++){ if(i==3) break; console.log(i); }