for

for - цикл, виконує код доки умова дорівнює true.

Синтаксис:

for(ініціалізація;умова;крок)

Параметри:

ініціалізація - виконує лише один раз, оголошується змінна (змінні) яка необхідна для умови і кроку. Для оголошення використовується var або let.

умова - умова яка перевіряється при кожному циклі. Якщо умова дорівнює true то виконується код і змінна збільшується на вказаний крок. У випадку коли умова дорівнює false цикл зупиняється.

крок - виконується кожного разу при повторному виконанні циклу,вказується на скільки збільшується зміна(яка вказується при ініціалізації) після кожного циклу.

Якщо не вказати параметри циклу то отримаємо вічний цикл for(;;) :

for(;;){ alert('Ой, Ви запустили вічний цикл! :-('); }

Увага не рекомендовано використовувати вічний цикл інакше це призведе до зациклення коду, у випадку коли використовуєте використовуйте оператор break для виходу з циклу.

Опис:

Цикл використовується якщо необхідно виконати певний код потрібну кількість разів, пройти масив.

Також цикл можна зупинити за допомогою оператора break або перейти до наступного проходу цикла за допомогою оператора continue.

При ініціалізація оголошується змінні за допомогою var або let. Різниця полягає в тому що let оголошує локальну змінну яка доступна лише у області циклу, тоді як за допомогою var змінна доступна за межами циклу.

for(var a=1;a<3;a++){ alert('змінна a в циклі: '+a); } alert('змінна a за циклом оголошена за допомогою var: '+a); for(let a=1;a<3;a++){ alert('змінна a в циклі: '+a); } alert('змінна a за циклом оголошена за допомогою let: '+a); //Error a is not defined

Також можна але не рекомендовано при ініціалізації циклу не використовувати var або let:

for(i=0;i<3;i++) alert(i);

Якщо оголошувати змінні в ініціалізації циклу без var то може виникнути ситуація що коли викликається інший цикл з оголошеною такоюж назвою зміної то значення зміної зміниться і перший цикл перевіривши вказану умову завершиться швидше ніж очікувалося:

//функція A function A(){ for(i=1;i<=3;i++){ //цикл функції A від 1 до 3 alert('A : '+i); B(); //викликаємо функцію B } } //функція B function B(){ for(i=1;i<=3;i++){ //цикл функції B від 1 до 3 alert('B : '+i); } } A(); //виклик функції A

Приклад:

for(var i=0;i < 3; i++) alert(i); for(var x=1; x<10; x=x+2) console.log(x); for(var i=0, x=1; i<3;i++, x+=2){ alert('i: '+i+' x: '+x); }

Приклад проходження масиву:

var mas=[1, 81, 36, 7]; for(var i=0;i<mas.length;i++){ console.log(mas[i]); }

Приклад використання continue у циклі for:

for(var i=0;i<7;i++){ if(i==5) continue; //якщо i==5 тоді переходимо до наступного циклу console.log(i); }

Приклад використання оператора break у циклі for:

for(var i=0;i<5;i++){ if(i==3) break; console.log(i); }