performance.now()

performance.now() - кількість мілісекунд минулих з моменту відліку.

Синтаксис:

performance.now();

Параметри:

performance - об'єкт performance.

Опис:

now() метод об'єкта performance який повертає кількість мілісекунд минулих з моменту відліку часу. Тобто кількість мілісекунд з моменту відкриття веб-сторінки.

performance.now() дає більш точний результат ніж Date при визначенні продуктивності або часу виконання коду.

Приклад:

var ms=performance.now(); alert(ms); Визначаємо час виконання коду: var tm=performance.now(); //код час виконання якого необхідно визначити for(var i=0,s=''; i<12345; i++){ s+=100*Math.random(); } var tz=performance.now(); alert('час виконання коду: '+(tz-tm)+' мілісекунд');