CanvasRenderingContext2D.ellipse()

CanvasRenderingContext2D.ellipse() - малює еліпс.

Синтаксис:

ctx.ellipse( x, y, radiusX, radiusY, rotation, startAngle, endAngle, anticlockwise );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

x - коорлинати осі х, для центру еліпса.

y - координати осі Y для центру еліпса.

radiusX - радіус осі Y еліпса.

radiusY - радіус осі Y еліпса.

rotation - обертання для цього еліпса, виражений в радіанах.

startAngle - кут від осі х, з якого еліпс буде починатися, виражений в радіанах.

endAngle - кут в кінці еліпса, до якого еліпс буде звернено, в радіанах.

anticlockwise - необов'язково вказувати. Логічне значення: true - малює еліпс проти годинникової стрілки, false - погодинниковій стрілці.

Опис:

ellipse() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який додає еліпс до полотна canvas.

Не всі браузери підримують.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.ellipse(75, 70, 70, 35, 75 * Math.PI/180, 0, 2 * Math.PI); crt.closePath(); crt.strokeStyle="blue"; crt.stroke(); var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.ellipse(80, 79, 67, 75, 75 * Math.PI/180, 0, 2 * Math.PI); crt.closePath(); crt.fillStyle="#785643"; crt.fill();