CanvasRenderingContext2D.lineWidth

CanvasRenderingContext2D.lineWidth - ширина лінії.

Синтаксис:

ctx.lineWidth;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

lineWidth властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка повертає / задає ширину лінії.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.moveTo(0, 0); canvas.lineWidth=12; canvas.lineTo(56, 45); canvas.stroke();