CanvasRenderingContext2D.setLineDash()

CanvasRenderingContext2D.setLineDash() - задає шаблон лінії тире.

Синтаксис:

ctx.setLineDash( segments );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

segments - масив який містить шаблон - список парних номерів що представляють довжину лінії і пробілу.

Опис:

setLineDash() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який задає шаблон лінії тире.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.setLineDash([5,12]); canvas.moveTo(2, 15); canvas.lineTo(150,15); canvas.stroke(); var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.setLineDash([5,12, 15, 6, 10, 5]); canvas.moveTo(2, 15); canvas.lineTo(150,15); canvas.stroke();