CanvasRenderingContext2D.createImageData()

CanvasRenderingContext2D.createImageData() - створює об'єкт ImageData.

Синтаксис:

ctx.createImageData( width, height ); ctx.createImageData( imagdata );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

width - ширина об'єкту.

height - висота об'єкту.

imagdata - об'єкт ImageData з якого береться висота і ширина.

Опис:

createImageData() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який створює нивий об'єкт ImageData з вказаною шириною і висотою.

Всі пікселі в новому об'єкті є чорними.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var ctx=document.getElementById("canvas").getContext("2d"); var obImgData = ctx.createImageData(120, 240); alert( obImgData );