CanvasRenderingContext2D.strokeText()

CanvasRenderingContext2D.strokeText() - малює текст.

Синтаксис:

ctx.strokeText(text, x, y [, maxWidth]);

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

text - текст який потрібно намалювати.

x - координати по осі x початкової точки прямокутника.

y - координати по осі y початкової точки прямокутника.

maxWidth - не обов'язково вказувати. Максимальна ширина малювання тексту. Якщо малювання тексту буде більшою за maxWidth то текст маштабується під максимальну ширину.

Опис:

strokeText() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який малює текст за вказаними координатами.

Текст малюється використовуючи властивості: font, textAligntextBaseline, direction і strokeStyle.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.fillStyle="#08aaf0"; canvas.font="18pt Arial"; canvas.fillText("JavaScript", 8, 28); var el = document.getElementById("canvas"); var canvas = el.getContext("2d"); canvas.strokeStyle="blue"; canvas.font="36pt serif"; canvas.strokeText("JavaScript довідка", 5, 50, el.width-5);