CanvasRenderingContext2D.shadowColor

CanvasRenderingContext2D.shadowColor - колір ефекту тіні.

Синтаксис:

ctx.shadowColor;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

shadowColor властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка вказує колір ефекту тіні у форматі CSS.

Значення за замовчуванням дорівнює "#000000".

Для становлення рівня тіні використовуйте shadowBlur.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.shadowBlur=9; crt.shadowColor="red"; crt.fillStyle="blue"; crt.fillRect(25, 15, 50, 50);