CanvasRenderingContext2D.getImageData()

CanvasRenderingContext2D.getImageData() - повертає об'єкт ImageData.

Синтаксис:

ctx.getImageData( x, y, w, h );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

x - координати осі X.

y - координати осі Y.

w - ширина об'єкту.

h - висота об'єкту.

Опис:

getImageData() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який повертає об'єкт ImageData який містить дані пікселів для області полотна позначеного прямокутника ,який починається в x, y і має w ширину, і h висоту.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var ctx=document.getElementById("canvas").getContext("2d"); ctx.fillStyle='red'; ctx.fillRect(0,0, 190, 200); var obImgData = ctx.getImageData(0, 0 , 5, 5); alert( obImgData ); alert( JSON.stringify(obImgData) ); Приклад як за допомогою JavaScript отримати значення кольору пікселя з полотна canvas: function getColorPixelCanvas(canvas, x,y){ var ctx=canvas.getContext('2d'); var img_data=ctx.getImageData(x,y,1,1); return 'rgb('+img_data.data[0]+','+img_data.data[1]+','+img_data.data[2]+')'; } var canvas=document.getElementById("canvas"); var color=getColorPixelCanvas(canvas, 10, 10); alert(color);