CanvasRenderingContext2D.miterLimit

CanvasRenderingContext2D.miterLimit - minter лінії.

Синтаксис:

ctx.miterLimit;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

miterLimit властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка повертає / задає miter лінії. Значення яке задається від 10.0 до 0.

Застосовується при: lineJoin="miter";

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.lineWidth=5; canvas.miterLimit=1; canvas.lineJoin="miter"; canvas.moveTo(2, 15); canvas.lineTo(30, 45); canvas.lineTo(50,15); canvas.stroke();