CanvasRenderingContext2D.strokeStyle

CanvasRenderingContext2D.strokeStyle - колір або стиль обведення.

Синтаксис:

ctx.strokeStyle;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

strokeStyle властивість об'єкта CanvasRenderingContext2D яка повертає / задає стиль або колір для обведення. Позамовчуванню значення дорівнює "#000" (чорний).

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); canvas.strokeStyle="blue"; canvas.strokeRect(0, 0, 56, 75); var el = document.getElementById("canvas"); var canvas = el.getContext("2d"); var gradient=canvas.createLinearGradient(0,0,0,el.height); gradient.addColorStop(0,"#00ad66");gradient.addColorStop(1,"red"); canvas.strokeStyle=gradient; canvas.strokeRect(0, 0, el.width, el.height);