CanvasRenderingContext2D.globalCompositeOperation

CanvasRenderingContext2D.globalCompositeOperation - як зображення малюється на існуюче зображення.

Синтаксис:

ctx.globalCompositeOperation;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

globalCompositeOperation властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка задає / повертає рядок який містить тип що встановлює як зображення будуть намальовані на існуючі зображення.

тип: прозорість A: прозорість B:

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.fillRect(50, 50, 100, 50); ctx.globalCompositeOperation="xor"; ctx.fillStyle="blue"; ctx.fillRect(20, 20, 100, 50);