console.info()

console.info() - виводить інформаційне повідомлення у консоль.

Синтаксис:

console.info(obj1 [, obj2, ..., objN]); console.info(msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри:

console - об'єкт console.

obj1 ... objN -об'єкти JavaScript для виведення.

msg - рядок JavaScript, що містить нуль або більше рядків заміни.

subst1 ... substN - об'єкти JavaScript , які використовуються для заміни рядків у msg. Цей параметр дає додатковий формат виведення.

Опис:

info() - метод об'єкту console який виводить інформаційне повідомлення у консоль з іконкою "інформація".

Приклад:

console.info('console.info приклад'); function test(x , y){ console.info('test('+x+','+y+')'); return x+y; } test(1,1);