console.time()

console.time() - запускає таймер консолі.

Синтаксис:

console.time(label);

Параметри:

console - об'єкт console.

label - назва мітки таймера. Використовується для console.timeEnd() щоб зупинити таймер і записати час у консоль.

Опис:

time() метод об'єкту console який запускає таймер відліку часу і при виклику console.timeEnd() записує час у консоль. Використовується для підрахування скільки часу виконується певний код.

Приклад:

var x=1; console.time('test'); // запуск таймера консолі for(i=0; i<1000; i++) x=x*i; console.timeEnd('test'); // зупиняє таймер і виводить час у консоль