console.warn()

console.warn() - виводить застереження у консоль.

Синтаксис:

console.warn(obj1 [, obj2, ..., objN]); console.warn (msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри:

console - об'єкт console.

obj1 ... objN -об'єкти JavaScript для виведення.

msg - рядок JavaScript, що містить нуль або більше рядків заміни.

subst1 ... substN - об'єкти JavaScript , які використовуються для заміни рядків у msg. Цей параметр дає додатковий формат виведення.

Опис:

warn() - метод об'єкту console який виводить застережливе повідомлення у консоль з іконкою "застереження".

Приклад:

console.warn('console.warn приклад'); function test(x){ if(x==undefined)console.warn('параметр x не вказано'); return x+2*10; } test(1);