console.profile()

console.profile() - початок збору даних у профільвальник браузера.

Синтаксис:

console.profile([name]);

Параметри:

console - об'єкт console.

Опис:

profile() - метод об'єкту console який створює новий профіль Javascript CPU для збору даних у профільвальник браузера.

Дані збираються щодо навантаження на процесор, память, тривалість виконання функції тощо.

Зазвичай використовується для оптимінізація коду, коли необхідно визначити який код найдовше виконується і т.п.

Для зупинки збору даних використовуйте console.profileEnd().

Кожен профіль додається до Profiles панелі.

Приклад:

console.profile(); // певні дії console.profileEnd(); var x=100, s='', mas; console.profile("Тест"); mas=document.getElementsByTagName('p'); for(i=0; i<mas.length;i++){ s=mas[i].innerHTML; s=s.toUpperCase(); mas[i].innerHTML=s; mas[i].title='tages p: '+(i+1); } console.profileEnd("Тест");