for ... of

for ... of - цикл призначений для проходження по спископодібних об'єктах.

Синтаксис:

for(values of object)

Параметри:

values - назва змінної яка приймає значення.

object - об'єкт які властивості необхідно пройти.

Цей оператор не підтримують старі браузери.

Опис:

Оператор for ... of призначений для ітерації за елементами колекцій спископодібних об'єктів Array, String, Map, Set, об'єкт аргументів і т.п.

for ... of - проходить по значеннях властивостях, за довільною послідовністю.

for ... in проходить по назвах властивостях, а for ... of проходить по самих властивостях.

var mas = new Array(1,2,3); mas.top='top'; for(a in mas) console.log(mas[a]); //1, 2, 3, 'top' for(b of mas) console.log(b); //1, 2, 3

Зверніть увагу якщо використовувати for...of для не спископодібного об'єкту (наприклад Object) то виникне помилка:

var obj={x:5,y:2}; for(a of obj)alert(a); //TypeError: obj is not iterable

Тоді як for...in дозволяє обходити об'єкти:

var obj={x:5,y:2}; for(a in obj)alert(a);

Приклад:

var mas =[1,2,3]; for(a of mas)alert(a); function test(){ for(let value of arguments)alert(value); } test(25,'5_5'); var mas = new Array("нуль",1,2,3); for(a of mas) console.log(a); var s='JS'; for(value of s)alert(value);