HTMLMediaElement.addTextTrack()

HTMLMediaElement.addTextTrack() - додає текстову запис до медіа.

Синтаксис:

var textTrack= HTMLMediaElement.addTextTrack( kind, label, language );

Параметри:

textTrack - змінна які присвоюється об'єкт TextTrack.

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

kind - рядок який містить тип текстової записі.

label - рядок який містить текст самого запису.

language - рядок який вказує мову тексту у форматі BCP47. Наприклад: 'en', 'fr' 'uk'.

Опис:

addTextTrack() метод об'єкта HTMLMediaElement який додає текстову запис (субтитри і т.п.) до медіа. Метод повертає об'єкт TextTrack.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var audio=new Audio(); var textTrack=audio.addTextTrack('captions','JavaScript','uk'); alert(textTrack); <video id="video" src="/dani/test.mp4"></video> var video=document.getElementById('video'); var textTrack=video.addTextTrack('captions','JavaScript','uk'); textTrack.mode='showing'; textTrack.addCue(new VTTCue(1, 3, 'яваскрипт.укр')); textTrack.addCue(new VTTCue(8, 12, 'Довідка про мову програмування JavaScript')); textTrack.addCue(new VTTCue(15, 21, 'веб-сайт: яваскрипт.укр')); video.play();