HTMLMediaElement.loop

HTMLMediaElement.loop - циклічне відтворення.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.loop;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

loop властивість об'єкту HTMLMediaElement яка повертає/задає логічне значення яке відображає атрибут loop який вказує чи відтворювати медіа повторно коли відтворення доходить до кінця.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); alert(loop); var player=document.getElementById('player'); player.loop=true;