HTMLMediaElement.networkState

HTMLMediaElement.networkState - стан завантаження медіа через мережу.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.networkState;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

networkState властивість об'єкту HTMLMediaElement яка повертає стан завантаження медіа ресурсу в мережі.

Можливі значення:
NETWORK_EMPTY0даних немає
NETWORK_IDLE1HTML елемент активний але не використовує мережу
NETWORK_LOADING2браузер завантажує дані
NETWORK_NO_SOURCE3не вдалося знайти медіа ресурс

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); alert(player.networkState);