HTMLMediaElement.seeking

HTMLMediaElement.seeking - чи шукається нова позиція для відьворення.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.seeking;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

seeking властивість об'єкта HTMLMediaElement яка повертає логічне значення яке вказує чи медіа елемент шукає нову позицію для відтворення.

Не всі браузери підтримують дану властивість.

Приклад:

<audio src="/dani/test.ogg" id="player" controls> var player=document.getElementById("player"); alert( player.seeking ); var player=document.getElementById("player"); player.play(); player.currentTime=10; alert( player.seeking );