HTMLMediaElement.volume

HTMLMediaElement.volume - гучність звуку.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.volume;

Опис:

volume властивість об'єкту HTMLMediaElement яка повертає/задає рівень гучності звуку від 0 до 1.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); player.volume=0.2; alert(player.volume); player.play(); //починаємо відтворення