HTMLMediaElement.captureStream()

HTMLMediaElement.captureStream() - повертає потік медіа контенту.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.captureStream()

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

captureStream() метод об'єкта HTMLMediaElement який повертає об'єкт MediaStream, який тече в режимі реального часу захоплення контенту який надається в медіа-елементі.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); var stream=audio.captureStream(); alert( stream );