HTMLMediaElement

HTMLMediaElement - об'єкт для відтворення медіа контенту.

Опис:

HTMLMediaElement об'єкт який містить властивості і методи для відтворення медіа контенту в елементах: Audio і Video.

Еелементи Audio і Video успадковують усі властивості, і методи для відтворення медіа від об'єкта HTMLMediaElement.

Події успадковуються у об'єкта Element.

Приклад:

var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); audio.play();
<video id="video" src="/dani/test.mp4"></video> var video=document.getElementById('video'); video.volume=0.8; video.play();