HTMLMediaElement.error - помилка яка виникли при обробці/завантаженні медіа даних.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.error;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

error властивість об'єкта HTMLMediaElement яка повертає об'єкт Error який містить опис помилки при завантаженні, обробці медіа даних. Якщо помилки не виникло тоді значення властивості є null.

Приклад:

var player=document.getElementById('player'); alert( player.error );

Приклад не вірної URL адреси файлу:

var player=new Audio(); player.onerror=function(){ alert( 'Виникла помилка: '+ player.error.code+' , '+player.error.message); } player.src="no_file.mp3"; var player=new Audio(); player.onerror=function(e){ alert( this.error); } player.src="no_file.mp3";