HTMLMediaElement.ended

HTMLMediaElement.ended - чи завершено відтворення медіа елемента.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.ended;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

ended властивість об'єкта HTMLMediaElement яка містить логічне значення яке вказує чи завершено відтворення медіа елемнту. Повертає true якщо відтворення завершено.

Приклад:

var player=document.getElementById("player"); alert( player.ended );