HTMLMediaElement.sinkId

HTMLMediaElement.sinkId - унікальний ідентифікатор звукового пристрою.

Синтаксис:

HTMLMediaElement.sinkId;

Параметри:

HTMLMediaElement - об'єкт HTMLMediaElement.

Опис:

sinkId властивість об'єкта HTMLMediaElement яка містить рядок з унікальним ідентифікатором звукового пристрою.

Не всі браузери підтримують дану властивість.

Приклад:

<audio src="/dani/test.ogg" id="player" controls> var player=document.getElementById("player"); alert( player.sinkId );