CanvasRenderingContext2D.closePath()

CanvasRenderingContext2D.closePath() - закриває контур і повертається до початкової точки.

Синтаксис:

ctx.closePath();

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

closePath() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який закриває створений контур і повертається до початкової почки.

Якщо контур вже закритий або має тільки одну точку, то даний метод нічого не робить.

Щоб закрити відкрити контур використовуйте метод beginPath().

Для малювання контуру на полотні canvas необхідно визвати методи stroke() або fill().

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.moveTo(10, 10); crt.lineTo(55, 10); crt.lineTo(55, 65); crt.closePath(); crt.stroke(); var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.moveTo(12, 20); crt.lineTo(90, 10); crt.lineTo(110, 95); crt.closePath(); crt.fill();