CanvasRenderingContext2D.globalAlpha

CanvasRenderingContext2D.globalAlpha - прозорість.

Синтаксис:

ctx.globalAlpha;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

globalAlpha властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка задає / повертає прозорість. Представляє значення від 0 до 1. По замовчуванню дорівнює 1.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.fillText("JavaScript", 50, 30); ctx.globalAlpha=0.2; ctx.fillStyle="red"; ctx.fillRect(40, 10, 70, 70); var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.fillStyle="#a56789"; ctx.fillRect(10, 10, 100, 70); ctx.globalAlpha=0.4; ctx.font="24pt arial"; ctx.fillStyle="black"; ctx.fillText("JavaScript", 48, 52); var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.fillStyle="black"; ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); ctx.globalAlpha=0.12; ctx.fillStyle="red"; for (i = 0; i < 6; i++){ ctx.beginPath(); ctx.arc(90, 90, 25 * i, 0, Math.PI * 2, true); ctx.fill(); } var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.fillStyle="black"; for(i=1, y=0; i>0; i-=0.1, y+=20){ ctx.globalAlpha=i; ctx.fillRect(0, y, canvas.width, 20); }