CanvasRenderingContext2D.shadowOffsetY

CanvasRenderingContext2D.shadowOffsetY - відстань , на яку тінь буде зміщено по вертикалі.

Синтаксис:

ctx.shadowOffsetY;

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

Опис:

shadowOffsetY властивість об'єкту CanvasRenderingContext2D яка вказує відстань , на яку тінь буде зміщено по вертикалі.

Значення за замовчуванням дорівнює 0.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.shadowBlur=8; crt.shadowColor="black"; crt.shadowOffsetY=6; crt.fillStyle="#3d3e3d3e"; crt.fillRect(20, 12, 50, 50); var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.shadowBlur=8; crt.shadowColor="red"; crt.shadowOffsetY=-4; crt.fillStyle="#f690ae"; crt.fillRect(10, 10, 65, 65);