TypedArray.subarray()

TypedArray.subarray() - повертає копію масива.

Синтаксис:

TypedArray.subarray(begin, end);

Параметри:

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

begin - початковий індекс з якого копіювати.

end - не обов'язково вказувати. Кінцевий індекс до якого необхідно копіювати.

Опис:

subarray() метод об'єкта TypedArray який повертає новий TypedArray.

Приклад:

var mas = new Float32Array([1.1, 0.2, 3, 4.2, 5.02]); alert( mas.subarray(1, 3)); // Float32Array [ 0.2, 3 ] var mas = new Uint8Array(5); mas[0]=55; mas[1]=155; mas[2]=47; mas[3]=200; mas[4]=14; alert( mas.subarray(0, 2)); // Uint8Array [ 55, 155 ] var mas = new Uint8Array(3); mas[0]=2; mas[1]=5; mas[2]=7; mas2=mas.subarray(); alert( mas2 ); // Uint8Array [ 2, 5, 7 ]