OscillatorNode

OscillatorNode - об'єкт для створення звукової хвилі.

Синтаксис:

var oscillator = audio.createOscillator();

Параметри:

oscillator - зміна якій присвоюється об'єкт OscillatorNode.

audio - об'єкт AudioContext.

Опис:

OscillatorNode об'єкт який представляє собою аудіо вузол, який створює звукову хвилі заданої частоти. Осцилятор - це генератор звукового сигнагу за вказаної частоти Гц.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioCtx = new AudioContext(); oscilator=audioCtx.createOscillator(); oscilator.connect(audioCtx.destination); oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audioCtx = new AudioContext(); oscilator=audioCtx.createOscillator(); oscilator.connect(audioCtx.destination); oscilator.frequency.value=800; oscilator.detune.value=150; oscilator.type='sawtooth'; oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');
type: detune: 0 frequency: 440 Гц
if(window.AudioContext){ audioCtx = new AudioContext(); oscilator=audioCtx.createOscillator(); oscilator.connect(audioCtx.destination); document.getElementById('osc_frequency').onchange=function(){document.getElementById('osc_frequency_label').innerText=this.value; oscilator.frequency.value=this.value;} document.getElementById('osc_detune').onchange=function(){document.getElementById('osc_detune_label').innerText=this.value; oscilator.detune.value=this.value;} document.getElementById('osc_type').onchange=function(){oscilator.type=this.value;} document.getElementById('osc_type').onchange=function(){oscilator.type=this.value;} document.getElementById('osc_start').onclick=function(){oscilator=audioCtx.createOscillator(); document.getElementById('osc_stop').onclick=function(){oscilator.stop();} oscilator.connect(audioCtx.destination); oscilator.start();} }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');