onended

onended - відтворення сягнуло кінця.

Синтаксис:

object.onended=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія. Елемент аудіо, відео або інший об'єкт для обробки медіа.

event - об'єкт Event який передається в якості параметра функції.

Опис:

onended подія яка виникає коли відтворення медіа досягло кінця.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); audio.onended=function(){alert('відтворення досягло кінця');} audio.play();
var video=document.getElementById('video'); video.onended=function(){alert('відтворення досягло кінця');} video.play(); var audio=new AudioContext(); var source=audio.createBufferSource(); source.connect(audio.destination); source.onended=function(){ alert('аудіо вузол припинив відтворення'); } var ajax=new XMLHttpRequest(); ajax.open('get', '/dani/test.ogg', true); ajax.responseType='arraybuffer'; ajax.onload=function(){ audio.decodeAudioData(this.response, function(bufer){ source.buffer=bufer; source.start(); //починаємо відтворення }, function(eror){alert('Виникла помилка при декодуванні: '+eror.message);}); }; ajax.send(null); var audio=new AudioContext(); var oscillator=audio.createOscillator(); oscillator.connect(audio.destination); oscillator.onended=function(){ alert('Осцилятор припинив відтворення звуку'); } oscillator.start(); oscillator.stop(2);