<h3>

<h3> - заголовок третього рівня.

Синтаксис:

<h3>...</h3>

Опис:

<h3> HTML тег який представляє собою заголовок третього рівня.

Існує шість рівнів залоговків: h1, h2, h2, h3, h4, h5, h6.

Заголовок першого рівня є найважливіший, заголовок шостого рівня є менш важливий.

Тег <h3> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<h3>Заголовок третього рівня.</h3>