<h1>

<h1> - заголовок першого рівня.

Синтаксис:

<h1>...</h1>

Опис:

<h1> HTML тег який представляє собою заголовок першого рівня.

Існує шість рівнів залоговків: h1, h2, h2, h3, h4, h5, h6.

Заголовок першого рівня є найважливіший, заголовок шостого рівня є менш важливий.

Тег <h1> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<h1>Заголовок першого рівня.</h1>