Object.defineProperties()

Object.defineProperties() - визначає декілька нових або змінює існуючі властивості.

Синтаксис:

Object.defineProperties (obj, {name:props [, name2:props2, ..., nameN:propsN]})

Параметри:

obj - Об'єкт, на якому визначаються нові або змінюються існуючі властивості.

name - назва властивості.

props - Об'єкт, чиї власні перераховуються властивості являють собою дескриптори для створюваних або змінюваних властивостей. Дескриптори властивостей володіють наступними додатковими ключами:

Опис:

defineProperties() статичний метод об'єкта Object який визначає визначає декілька нових або змінює існуючі властивості з вказаними параметрами.

Метод defineProperties() подібний до defineProperty() але дозволяє задати декілька властивостей одночасно.

Приклад:

var obj = {}; Object .defineProperties(obj , { 'property1' : {value : true, writable: true}, 'property2' : {value : 3.4 , writable: false} }); alert('property1='+obj.property1+' property2='+obj.property2); var obj = {}; Object.defineProperties(obj, { newDataProperty: { value: 101, writable: true, enumerable: true, configurable: true}, newAccessorProperty: { set: function(x) { this.newaccpropvalue = x; }, get: function() { return this.newaccpropvalue; }, enumerable: true, configurable: true }}); obj.newAccessorProperty=5; alert(obj.newAccessorProperty);