Object.toLocaleString()

Object.toLocaleString() - повертає рядок, що представляє об'єкт. Цей метод призначений для перевизначення успадкованими об'єктами з метою підтримки залежно від локалі.

Синтаксис:

obj.toLocaleString();

Опис:

Повертає рядок що представляє об'єкт, що залежить від мови. В загальному повертає цей самий рядок метод що і toString()

Ця функція забезпечує об'єктів узагальнений метод toLocaleString, хоча і не всі об'єкти можуть її використовувати. Об'єкти, що використовують toLocaleString:

Приклад:

var b={pa:5, hit:8}; alert(b.toLocaleString());