Object.fromEntries()

Object.fromEntries() - перетворює список пар ключ-значення на об'єкт.

Синтаксис:

Object.fromEntries(iterable);

Параметри:

iterable - об'єкт Array або Map.

Опис:

fromEntries() приймає список пар ключ-значення і повертає новий об'єкт з властивостями ключів.

Object.fromEntries() є протилежним Object.entries().

Приклад:

if(Object.fromEntries){ var mas=[['test', 1], ['fo', "text"]]; var ob=Object.fromEntries(mas); alert( ob ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Object.fromEntries'); if(Object.fromEntries){ var mas=[['a', 1], ['fo', "text"]]; var ob=Object.fromEntries(mas); alert( JSON.stringify(ob) ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Object.fromEntries');