Object.getOwnPropertyDescriptor()

Object.getOwnPropertyDescriptor() - повертає дескриптор властивості для власної властивості (тобто такої, яка знаходиться безпосередньо в об'єкті, а не отримано через ланцюжок прототипів) переданого об'єкта.

Синтакс:

Object.getOwnPropertyDescriptor(obj , prop)

Параметри

obj - Об'єкт, в якому шукається властивість.

prop Ім'я властивості, чий опис буде повернуто.

Опис:

Цей метод дозволяє переглянути точний опис властивості.

Властивість в JavaScript складається з строкового імені і дескриптора властивості. Детальна інформація про типи дескрипторів властивостей і їх атрибутах може бути знайдена в описі методу Object.defineProperty().

Приклад:

var a={p:6, vbv:"456%", b:{h:5.6, x:3, y:4,p:function(){return this.p*2;}}}; var s=""; z=Object.getOwnPropertyDescriptor(a,"b"); for(k in z) s+=k+":"+z[k]+', '; alert(s); // "configurable:true, enumerable:true, value:[object Object], writable:true,"