Object.hasOwn()

Object.hasOwn() - чи є дана властивість власною.

Синтаксис:

Object.hasOwn(obj, prop);

Параметри:

obj - об'єкт в якому необхідно виконати перевірку.

prop - рядок який містить назву властивості, метода.

Опис:

Object.hasOwn() метод об'єкта Object який перевіряє чи є вказана властивість власною чи успадкованою.

Метод hasOwn() повертає true якщо властивість є власною, або false якщо успадкованою.

Метод hasOwn() входить у специфікацю ES2022 і є новою альтернативою для метода Object.hasOwnProperty().

Приклад:

var ob={ x:12, y:10}; alert( Object.hasOwn(ob, 'x') ); //true alert( Object.hasOwn(ob, 'toString') ); //true

Перевірка наявності індекса в масиві методом hasOwn():

var arr=['Львів', 'Київ', 'Харків']; alert( Object.hasOwn(arr, 1) ); //true