Object.valueOf()

Object.valueOf() повертає примітивне значення об'єкта.

Синтакс:

Object.valueOf();

Параметри:

Object - об'єкт, примітивне значення якого необхідно повернути.

Опис:

valueOf() метод об'єкта який повертає примітивне значення об'єкта. Визначається по-різному для кожного вбудованого об'єкта JavaScript.

Якщо для об'єкта метод valueOf() перевизначений тоді буде викликатися вказаний метод інакше викликається Object.valueOf().

Об'єктповертається
ArrayПовертає екземпляр масиву.
BooleanЛогічне значення.
DateЗбережене значення часу, що пройшов після півночі 1 січня 1970 (UTC) у мілісекундах.
functionСама функція.
NumberЧислове значення.
ObjectСам об'єкт. Задано за замовчуванням.
StringСтрокове значення.

У об'єктів у якиї метод valueOf відсутня викликається метод Object.valueOf().

Приклад:

var ob={}; alert( ob.valueOf() ); var n=new Number(16); alert(n.valueOf()); //16 var obj={P:45,h:"text"}; alert(obj.valueOf()); //"[object Object]" var mas=new Array(1,3,9); alert(mas.valueOf()); // "1,3,9" function F(x){ return x*x; } alert(F.valueOf()); //"function F(x){return x*x;}" var s="text String"; alert(s.valueOf()); //"text String"

Приклад перевизначення метода valueOf :

var ob={ name: 'test', valueOf:function(){return '*** valueOf ***';} }; alert( ob.valueOf() );