Object.eval()

Object.eval() - використовувався для обчислення рядка JavaScript-коду в контексті об'єкта, однак, був вилучений.

Синтаксис:

obj.eval( string)

Параметри:

string - Будь-який рядок, що представляє вираз, інструкцію або послідовність інструкцій JavaScript. Вираз може містити змінні і властивості існуючих об'єктів.

Опис:

Метод eval більше не використовується як метод об'єкта. Замість нього використовуйте глобальну функцію eval().