Object.isExtensible()

Object.isExtensible() - визначає, чи є об'єкт розширюваним (тобто, чи можна до нього додавати нові властивості).

Синтаксис:

Object.isExtensible( obj )

Параметри:

obj - об'єкт який необхідно перевірити.

Опис:

Об'єкти є розширюваними за замовчуванням: до них можна додавати нові властивості і (в двигунах, що підтримують властивість __proto__) їх можна змінювати. Об'єкт може бути позначений, що не змінюваний за допомогою методів Object.preventExtensions(), Object.seal() або Object.freeze().

Приклад:

var b={}; t=Object.isExtensible(b); alert(t); Object.freeze(b); t=Object.isExtensible(b); alert(t);