Object.getOwnPropertySymbols()

Object.getOwnPropertySymbols() - повертає масив всіх символьних властивостей, знайдених безпосередньо на переданому об'єкті.

Синтакс:

Object.getOwnPropertySymbols( obj )

Параметри:

obj - об'єкт чиї символьні властивості необхідно повернути.

Опис:

getOwnPropertySymbols() статичний метод об'єкта Object для отриманн всіх символьних ключів об'єкта створені за допомогою Symbol.

Подібно до методу Object.getOwnPropertyNames(), Ви можете отримати всі символьні властивості зазначеного об'єкта як масиву символів. Зверніть увагу, що метод Object.getOwnPropertyNames() сам не повертає символьні властивості об'єкта, він повертає тільки рядкові властивості.

Цей метод не підтримують старі браузери.

Приклад:

var obj = {}; var key = Symbol( 'description' ); obj[key] = 'data' ; var symbols = Object.getOwnPropertySymbols(obj); alert(symbols[0].toString());