Object.propertyIsEnumerable()

Object.prototype.propertyIsEnumerable() - визначає, чи є задана властивість перелічуваною.

Синтаксис:

obj.propertyIsEnumerable(prop)

Опис:

Кожен об'єкт має метод propertyIsEnumerable. Цей метод може визначати, чи є вказане властивість в об'єкті перераховуються в циклі for...in, за винятком властивостей, успадкованих з ланцюжка прототипів. Якщо об'єкт не має зазначеного властивості, метод поверне false.

Приклад:

var b={p:5}, mas=[0,3]; x=b.propertyIsEnumerable("p"); y=mas.propertyIsEnumerable(0); z=b.propertyIsEnumerable("constructor"); alert(x+" "+y+" "+z);