Object.getOwnPropertyNames()

Object.getOwnPropertyNames() - повертає масив з списком властивостей об'єка.

Синтакс:

Object.getOwnPropertyNames(obj )

Параметри:

obj - об'єкт чиї властивості необхідно повернути.

Опис:

getOwnPropertyNames() статичний метод Object який повертає масив рядків властивостей, знайденим безпосередньо об'якті який вказується у параметрі obj.

Порядок перерахованих властивостей в масиві відповідає порядку під час обходу об'єкта циклом for ... in (або порядку властивостей, при поверненні їх методом Object.keys).

Приклад:

var a={vbv:"456%", b:{h:5.6, x:3, y:4,p:{}}}; mas=Object.getOwnPropertyNames(a); alert(mas.toString()); //"vbv, b" var ob={a:1, b:"text", c:10, x:5, y:78, s:"JavaScript"}; var arr=Object.getOwnPropertyNames(ob); alert(arr);