Object.keys()

Object.keys() - повертає масив з власних ключі об'єкта, в тому ж порядку, в якому вони б обходилися циклом for...in (різниця між циклом і методом в тому, що цикл перераховує властивості і з ланцюжка прототипів).

Синтаксис

Object.keys( obj )

Параметри:

obj - Об'єкт, чиї власні властивості будуть повернуті.

Опис:

keys метод Object який повертає список ключів об'єкта у вигляді масиву. Порядок властивостей такий же, як і при ручному перерахуванні властивостей в об'єкті через цикл.

Приклад:

var b={h:2, d:"flip", obj:{f:1} }; t=Object.keys(b); alert(t.toString()); var ob= {a:1, b:2, c: 4, c2: 4.5}; var mas=Object.keys(ob); alert( mas ); var a={name: 'test', city: 10}; var key=Object.keys(a); alert( key); Приклад отримання кількості властивостей в об'єкті: var ob={A:1, b:'test', c: 3.1}; var count=Object.keys(ob).length; alert(count); //3