Object.keys()

Object.keys() - повертає масив з власних перерахованих властивостей переданого об'єкта, в тому ж порядку, в якому вони б обходилися циклом for...in (різниця між циклом і методом в тому, що цикл перераховує властивості і з ланцюжка прототипів).

Синтаксис

Object.keys( obj )

Параметри:

obj - Об'єкт, чиї власні властивості будуть повернуті.

Опис:

Метод Object.keys повертає масив строкових елементів, відповідаючим іменам перерахавоним властивостям, знайдених безпосередньо в самому об'єкті. Порядок властивостей такий же, як і при ручному перерахуванні властивостей в об'єкті через цикл.

Приклад:

var b={h:2, d:"flip", obj:{f:1}}; t=Object.keys(b); alert(t.toString());